Prosjektering

Prosjektering

Komplett leveranse

Vi prosjekterer og beregner det hydrauliske- og elektriske anlegget ombord. For byggeverft leverer vi komplett tegningspakke med alle skjema med rørdimensjoner og spesifikasjoner for elektrisk anlegg. Med SHM har du ett felles kontaktpunkt fra bygging, drift og service av utstyr.

Bistand under installasjon

Våre serviceingeniører og montører bistår gjerne under montering og igangkjøring av anlegget.