Hybridsystem (PMS)

Hybridsystem (PMS)

Ekstra kapasitet når det trengs

SHM Hybridsystem er et ypperlig supplement til PTO-anlegget ombord. Vi integrerer en eller flere elektro-hydrauliske pumpeenheter med det eksisterende hydraulikksystemet og tanker ombord. På denne måten får man økt kapasitet og redundans. Man kan kjøre kran eller annet dekksutstyr uten at hovedmotorene startes. SHM PMS og PTO samkjøres ved hjelp av en spesialtilpasset ventilstyring, slik at både thrustere, kran og annet dekksutstyr kan kjøres samtidig.

Systemet er også forberedt som hybridsystem for batteridrevne fartøy.