Sikkerhetssystem

Sikkerhet når det trengs

Sikkerhetssystem består av akkumulatorer eller batteri for nødvendig drift av utstyr i en nødsituasjon. Iht. forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip FOR-1853 og FOR-1072 skal skip som utfører slep eller ankerhåndtering ha et system som sikrer hurtig nødfrislipp av laster, også ved dødt skip.