} Maritime - SHM Solutions

Oppdrett og Havbruk

SHM Maritime setter en ny standard for dekksutstyr til arbeidsbåter og servicefartøy til akvakulturnæringen. Vårt dekksutstyr øker sikkerheten for mannskapet og rederi, samtidig som det effektiviserer tunge arbeidsoperasjoner. Vi tilbyr 24-timers service og er alltid ivrig å hjelpe deg som kunde.

SHM Styresystem

SHM Styresystem

SHM Styresystem knytter alt dekksutstyr sammen i ett felles kontrollsystem og gir dekksmannskap mulighetene til å utføre komplekse arbeidsoperasjoner på en tryggere og mer effektiv måte fra en sikker sone på dekk.

SHM Styresystem består av et felles ventilsystem for hydraulisk distribusjon til alle innretningene. Mannskapet kan operere alle funksjoner fra en håndholdt radio eller skjermløsning og joysticker, gjennom et skreddersydd PLS-system med et enkelt grafisk grensesnitt. Styresystemet kan integreres på bro eller styrhus med tilgang til hele dekksløsningen og mulighet for servicetilgang for hvert enkelt produkt. Vi tilpasser også styresystemet til å kontrollere eksisterende eller annet utstyr ombord, f.eks. vinsj, nothaler, kran, m.m.

SHM Taupinner (ILRT/ILGR)

SHM Taupinner (ILRT/ILGR)

SHM sidemonterte taupinner reduserer slitasje på wire, kjetting og tau med spesialtilpasset lederuller. Tauepinnene plasseres i rekka og hindrer uønsket bevegelse og vandring av tau som kommer inn på dekk. Tauepinnene er tilpasset både vanlige enkeltskrog fartøy og katamaraner med lave tunneler.

 • Hydraulisk drevet - lukket i topposisjon
 • SWL 15, 30 tonn, 60° horisontal visning og 30°vertikal visning
 • Stor fleksibilitet med hensyn på plassering. Versjon for montering i rekke med kun 360mm bredde.
 • Fås også med innebygd kjettinglås
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Nødutløsning
 • Patent pending
SHM Taupinner (RILRT) SHM Taupinner (RILRT)

SHM Taupinner (RILRT)

SHM roterbare taupinner gjør det sikrere og enklere å utføre fortøyningsarbeid, spesielt ved å ta inn anker- eller rammetau som langs båten. Ved å rotere tauepinnene ut over sjøen kan de også benyttes til å rense tau, slik at all groe og skitt faller i sjøen. Dette er en tidsbesparende løsning og man unngår å måtte rengjøre dekket.

 • SWL 15, 30 tonn, 60° horisontal visning og 30°vertikal visning
 • Monteres i rekka med kun 360mm bredde.
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Nødfrakobling
 • Patent pending
SHM Taupinner (LGR)

SHM Taupinner (LGR)

SHM aktermonterte taupinner kombinerer hekkrull og lukkede taupinner i en og samme enhet. Enheten er meget kompakt og bygger kun 420mm i fartøyet og kan dermed monteres på alle typer katamaraner med lave tunneler, samt enkeltskrogsfartøy.

 • Tverrskips hydrauliske taupinner, sentrerer trosser og wire under slep
 • SWL 20, 40 tonn, 60° horisontal visning og 30°vertikal visning
 • Hekkrull Ø400-600mm
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Nødfrakobling
 • Patent pending
SHM Fortøyningsplatelås

SHM Fortøyningsplatelås

SHM fortøyningsplatelås er spesielt utformet for å håndtere og låse fortøyningsplater og fibertauslings.

 • Tilpasset de aller fleste størrelser fortøyningsplater
 • Maks. horisontalt strekk 20 tonn
 • Innebygget sikkerhetssystem holder konstant press på platen
 • Klemmer under og over platen - kommer ikke i konflikt med sjakler eller haneføtter
 • Leveres med skinne slik at inn- og utkobling av fortøyningsplater gjøres utenfor skutesiden
 • Arbeidstrykk 200-250 bar
 • Forberedt for nødutløsning av fortøyningsplate
SHM Kjettinglås/Haikjeft

SHM Kjettinglås/Haikjeft

SHM kjettinglås er et sikkert redskap i arbeid med anker- og fortøyningsliner.

 • SWL fra 40 - 200 tonn
 • Robust og enkel utforming
 • Sikkerhetssystem og nødutløsning av last
 • Tilpasset katamaraner med lave tunneler - kun 480mm høyde for nedfelling i dekk
 • Enkel ettermontering på eksisterende fartøy
 • Normal/Design trykk 250 bar
 • Nødutløsning iht. forskrifter
SHM Ledeskive (FGS)

SHM Ledeskive (FGS)

SHM ledeskive benyttes for en mer effektiv og nøyaktig oppstramming av anker- og fortøyningsliner. Leder trosse direkte inn mot vinsj og har dermed en bedre kontroll på belastninger under slike arbeidsoperasjoner.

 • SWL 40 og 60 tonn
 • Lavtbyggende installasjon - tar liten plass
 • Nedfelt i dekk når ikke i bruk
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Patent pending
SHM Ankerhåndterings- og slepevinsjer

SHM Ankerhåndterings- og slepevinsjer

SHM Ankerhåndterings- og slepevinsj er konstruert iht. ny forskrift FOR-2014-12-19-1853 Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (18), og ISO 7365 Shipbuilding and marine structures - Deck Machinery.

 • SWL 10 til 160 tonn - meget støysvake vinsjer
 • Lengdemåling og telleverk tilpasset ulike diametre tau og wire
 • Robust og nøyaktig lastmåling
 • Statisk bremsesystem - båndbremser
 • System for nødutløsning - clutch
 • Dynamisk bremsesystem ved nødutløsning
 • Konstant hivekraftfunksjon (constant tension)
 • Slepeautomatikk (towing mode)
 • Spoleapparat
 • Patent pending
SHM Fibertaulås (FRL)

SHM Fibertaulås (FRL)

SHM Fibertaulås håndterer fibertau og trosser på en skånsom og sikker måte.

 • Spoler inn, låser og slakker tau - alt i en og samme enhet
 • Ingen klemming av tau - unngår slitasje og skader på tau
 • Tilpasset alle typer tau og trosser
 • Plasseringsvennlig - tar lite plass på dekk, kun 1x1m fundament
 • Kan gjerne benyttes sammen med vinsj og fortøyningsplatelås
 • Patent pending
SHM Sikkerhetssystem

SHM Sikkerhetssystem

Felles sikkerhetssystem bestående av gassakkumulatorer for lagring av energi. Systemet muliggjør styring av dekksløsningen i nødsituasjoner og ved "dødt skip".

 • Akkumulatorer med sikkerhets- og nødavstengning i ulike varianter
 • Akkumulatorventiler
 • Kan opereres fra radiokontroll, bropanel eller fra ventiler
 • Automatisk akustisk alarm
SHM Hydraulikk

SHM Hydraulikk

SHM prosjekterer og leverer ulike hydraulikksystem for arbeidsbåter og servicefartøy.

 • SHM Hydraulikksystem består av samlokaliserte hydraulikkventiler og kan leveres ferdig montert i skap noe som gjør installasjon og vedlikehold ombord enklere
 • Basic-, Plus eller Premium varianter
 • Elektro-hydraulisk hydraulikkaggregat 3 - 500kW, 440/690V, 50-60Hz
 • Vi prosjekterer også akselmontert hydraulikkanlegg for integrering mot båt og leverer komplett underlag og skjematikk for installasjon
SHM Nokker/Capstaner

SHM Nokker/Capstaner

SHM standard capstaner leveres med hydraulisk eller elektrisk drift og med flere tilpasninger mot båt:

 • SWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 tonn i sjøvannsbetandig aluminium eller stål
 • 2 ulike adapterstørrelser i aluminium eller stål for bolting eller sveising
 • Nødstopp
 • Fotpedal
SHM A-Ramme

SHM A-Ramme

SHM A-ramme er en fleksibel overborde-struktur som kan brukes til håndtering av tyngre laster, inn- og utsetting av ROV, håndtering av nøter, etc.

SHM Tugger vinsjer

SHM Tugger vinsjer

SHM tugger vinsjer leveres med hydraulisk eller elektrisk drift og med flere tilpasninger mot båt:

 • Fås i mange størrelser mellom SWL 1 - 30 tonn
 • Integrert i SHM styresystem
 • Tilvalg: spoleapparat, lastmåling, dobbel brems for personelløft, endestopp
Effer Knekkbomkran

Effer Knekkbomkran

Effer Marine knekkbomkraner er robuste kraner tilpasset maritime omgivelser

 • Fra 65 - 275 tm løftekapasitet
 • Overlastsystem, nødstopp, lastmåling
 • Kranvinsjer fra 0,5 - 10 tonn og endestoppsystem
 • Integrert i SHM styresystem
 • Kranene er i marin overflatebehandling (cataphoresis), kromatiserte sylinderstenger (Nikrom ASTM B537), syrefaste hydraulikkrør og koblinger
 • Kan også leveres med eget hydraulikkaggregat integrert i kransøyle

Effer har siden 1965 utviklet og levert høykvalitetskraner til alle formål og bruksområder, se mer om våre kraner eller på www.effermarine.com

Effer Foldekran

Effer Foldekran

Effer Marine foldekraner er kompakte og fleksible kraner tilpasset maritime omgivelser

 • Fra 8,5 - 44 tm løftekapasitet
 • Overlastsystem, nødstopp, lastmåling
 • Kranvinsjer fra 0,5 - 10 tonn og endestoppsystem
 • Integrert i SHM styresystem
 • Kranene er i marin overflatebehandling (cataphoresis), kromatiserte sylinderstenger (Nikrom ASTM B537), syrefaste hydraulikkrør og koblinger
 • Kan også leveres med eget hydraulikkaggregat integrert i kransøyle

Effer har siden 1965 utviklet og levert høykvalitetskraner til alle formål og bruksområder, se mer om våre kraner eller på www.effermarine.com

Sikrere arbeidsdekk

Sikrere arbeidsdekk

Ettermontering på oppdrettsbåter og servicefartøy

Eksisterende fartøy kan utrustes med et arbeidsdekk med sikkerhetsutstyr. Dekket boltes til fartøy, er tilpasset de fleste båttyper og båtbredder og kan lett demonteres ved behov.

SHM SOLUTIONS AS
+47 51 22 40 00

SUPPORT:
+47 90 86 55 55 

Personvern