Oppdrett og Havbruk

SHM Maritime setter en ny standard for dekksutstyr til arbeidsbåter og servicefartøy til akvakulturnæringen. Vårt dekksutstyr øker sikkerheten for mannskapet og rederi, samtidig som det effektiviserer tunge arbeidsoperasjoner. Vi tilbyr 24-timers service og er alltid ivrig å hjelpe deg som kunde.

SHM T-Lock

SHM T-Lock

SHM aktermonterte taulås er en robust og sikker innretning for låsing av tau og trosser, samtidig som den frigjør dekkareal.

 • SWL 10, 20 og 40 tonn kapasitet
 • Enkel guidepin for plassering av tau med kran
 • Låsearmer innfelt i innretningen, tilpasset ulike taustørrelser
 • Vinkeljustering av tau inn mot platelås
 • Integrert lastmåling
 • Nødfrakobling
 • Patent pending
SHM A-Ramme

SHM A-Ramme

SHM A-ramme er en fleksibel overborde-struktur som kan brukes til håndtering av tyngre laster, inn- og utsetting av ROV, håndtering av nøter, etc.

SHM Kjettinglås/Haikjeft

SHM Kjettinglås/Haikjeft

SHM kjettinglås er et sikkert redskap i arbeid med anker- og fortøyningsliner.

 • SWL fra 40 - 200 tonn
 • Robust og enkel utforming
 • Sikkerhetssystem og nødutløsning av last
 • Tilpasset katamaraner med lave tunneler - kun 480mm høyde for nedfelling i dekk
 • Enkel ettermontering på eksisterende fartøy
 • Normal/Design trykk 250 bar
 • Nødutløsning iht. forskrifter
SHM Taupinner og hekkrull

SHM Taupinner og hekkrull

SHM aktermonterte taupinner kombinerer hekkrull og lukkede taupinner i en og samme enhet. Enheten er meget kompakt og bygger kun 420mm i fartøyet og kan dermed monteres på alle typer katamaraner med lave tunneler, samt enkeltskrogsfartøy.

 • Tverrskips hydrauliske taupinner, sentrerer trosser og wire under slep
 • SWL 20, 40 tonn, 60° horisontal visning og 30°vertikal visning
 • Hekkrull Ø300 - 1200mm
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Nødfrakobling
 • Patent pending
SHM Fortøyningsplatelås

SHM Fortøyningsplatelås

SHM fortøyningsplatelås er spesielt utformet for å håndtere og låse fortøyningsplater og fibertauslings.

 • Tilpasset de aller fleste størrelser fortøyningsplater
 • Maks. horisontalt strekk 20 tonn
 • Innebygget sikkerhetssystem holder konstant press på platen
 • Klemmer under og over platen - kommer ikke i konflikt med sjakler eller haneføtter
 • Leveres med skinne slik at inn- og utkobling av fortøyningsplater gjøres utenfor skutesiden
 • Arbeidstrykk 200-250 bar
 • Forberedt for nødutløsning av fortøyningsplate
Kjettingavhenger

Kjettingavhenger

Kjettingavhenger

SHM Taupinner (RILRT) SHM Taupinner (RILRT)

SHM Taupinner (RILRT)

SHM roterbare taupinner gjør det sikrere og enklere å utføre fortøyningsarbeid, spesielt ved å ta inn anker- eller rammetau som langs båten. Ved å rotere tauepinnene ut over sjøen kan de også benyttes til å rense tau, slik at all groe og skitt faller i sjøen. Dette er en tidsbesparende løsning og man unngår å måtte rengjøre dekket.

 • SWL 15, 30 tonn, 60° horisontal visning og 30°vertikal visning
 • Monteres i rekka med kun 360mm bredde.
 • Normal/Design trykk 200-250 bar
 • Nødfrakobling
 • Patent pending
SHM Hydraulikk

SHM Hydraulikk

SHM prosjekterer og leverer ulike hydraulikksystem for arbeidsbåter og servicefartøy.

 • SHM Hydraulikksystem består av samlokaliserte hydraulikkventiler og kan leveres ferdig montert i skap noe som gjør installasjon og vedlikehold ombord enklere
 • Basic-, Plus eller Premium varianter
 • Elektro-hydraulisk hydraulikkaggregat 3 - 500kW, 440/690V, 50-60Hz
 • Vi prosjekterer også akselmontert hydraulikkanlegg for integrering mot båt og leverer komplett underlag og skjematikk for installasjon
SHM Sikkerhetssystem

SHM Sikkerhetssystem

Felles sikkerhetssystem bestående av gassakkumulatorer for lagring av energi. Systemet muliggjør styring av dekksløsningen i nødsituasjoner og ved "dødt skip".

 • Akkumulatorer med sikkerhets- og nødavstengning i ulike varianter
 • Akkumulatorventiler
 • Kan opereres fra radiokontroll, bropanel eller fra ventiler
 • Automatisk akustisk alarm
Lukehydraulikk

Lukehydraulikk

Lukehydraulikk

SHM Nokker/Capstaner SHM Nokker/Capstaner

SHM Nokker/Capstaner

SHM standard capstaner leveres med hydraulisk eller elektrisk drift og med flere tilpasninger mot båt:

 • SWL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 tonn i sjøvannsbetandig aluminium eller stål
 • 2 ulike adapterstørrelser i aluminium eller stål for bolting eller sveising
 • Nødstopp
 • Fotpedal
SHM Ankerhåndterings- og slepevinsjer

SHM Ankerhåndterings- og slepevinsjer

SHM Ankerhåndterings- og slepevinsj er konstruert iht. ny forskrift FOR-2014-12-19-1853 Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (18), og ISO 7365 Shipbuilding and marine structures - Deck Machinery.

 • SWL 10 til 160 tonn - meget støysvake vinsjer
 • Lengdemåling og telleverk tilpasset ulike diametre tau og wire
 • Robust og nøyaktig lastmåling
 • Statisk bremsesystem - båndbremser
 • System for nødutløsning - clutch
 • Dynamisk bremsesystem ved nødutløsning
 • Konstant hivekraftfunksjon (constant tension)
 • Slepeautomatikk (towing mode)
 • Spoleapparat
 • Patent pending
Ankervinsj

Ankervinsj

Ankervinsj / Windlass

Effer Foldekran

Effer Foldekran

Effer Marine foldekraner er kompakte og fleksible kraner tilpasset maritime omgivelser

 • Fra 8,5 - 44 tm løftekapasitet
 • Overlastsystem, nødstopp, lastmåling
 • Kranvinsjer fra 0,5 - 10 tonn og endestoppsystem
 • Integrert i SHM styresystem
 • Kranene er i marin overflatebehandling (cataphoresis), kromatiserte sylinderstenger (Nikrom ASTM B537), syrefaste hydraulikkrør og koblinger
 • Kan også leveres med eget hydraulikkaggregat integrert i kransøyle

Effer har siden 1965 utviklet og levert høykvalitetskraner til alle formål og bruksområder, se mer om våre kraner eller på www.effermarine.com

SHM Kontrollsystem

SHM Kontrollsystem

SHM Kontrollsystem knytter alt dekksutstyr sammen i ett felles system og gir dekksmannskap mulighetene til å utføre komplekse arbeidsoperasjoner på en tryggere og mer effektiv måte fra en sikker sone på dekk.

SHM Kontrollsystem består av et felles ventilsystem for hydraulisk distribusjon til alle innretningene. Mannskapet kan operere alle funksjoner fra en håndholdt radio eller skjermløsning og joysticker, gjennom et skreddersydd PLS-system med et enkelt grafisk grensesnitt. Kontrollsystemet kan integreres på bro eller styrhus med tilgang til hele dekksløsningen og mulighet for servicetilgang for hvert enkelt produkt. Vi tilpasser også kontrollsystemet til å styre eksisterende eller annet utstyr ombord, f.eks. vinsj, nothaler, kran, m.m.

Davit

Davit

Davit

Effer Knekkbomkran

Effer Knekkbomkran

Effer Marine knekkbomkraner er robuste kraner tilpasset maritime omgivelser

 • Fra 65 - 275 tm løftekapasitet
 • Overlastsystem, nødstopp, lastmåling
 • Kranvinsjer fra 0,5 - 10 tonn og endestoppsystem
 • Integrert i SHM styresystem
 • Kranene er i marin overflatebehandling (cataphoresis), kromatiserte sylinderstenger (Nikrom ASTM B537), syrefaste hydraulikkrør og koblinger
 • Kan også leveres med eget hydraulikkaggregat integrert i kransøyle

Effer har siden 1965 utviklet og levert høykvalitetskraner til alle formål og bruksområder, se mer om våre kraner eller på www.effermarine.com

Tauspyler

Tauspyler

Tauspyler

SHM Tugger vinsjer

SHM Tugger vinsjer

SHM tugger vinsjer leveres med hydraulisk eller elektrisk drift og med flere tilpasninger mot båt:

 • Fås i mange størrelser mellom SWL 1 - 30 tonn
 • Integrert i SHM styresystem
 • Tilvalg: spoleapparat, lastmåling, dobbel brems for personelløft, endestopp

SHM SOLUTIONS AS
+47 51 22 40 00

SUPPORT:
+47 90 86 55 55 

Personvern