SHM SOLUTIONS

er en allsidig og uavhengig kunnskaps- og leverandørbedrift med bred erfaring innen maritim og offshore industri.

Vi er spesialister på kraner, løfte- og håndteringsutstyr og finner alltid en løsning for deg som kunde.

LATEST NEWS

cgsi_8e7a195758007f2973a0140f9a4d0164.img SHM Maritime har inngått kontrakt om levering av sikrere dekksutstyr til Eidsfjord Sjøfarm AS og Grovfjord Mek. Verksted. Fartøyet er en 14,99x10m servicekatamaran og får installert aktermonterte tauepinner med hekkrull (LGR), haikjeft, flyttbar fortøyningsplatelås (MLM), 32T ankerhåndterings- og slepevinsj, samt komplett styresystem med radiostyring. Vi takker for ordren og tilliten! #smartereløsninger

22. okt. 2016

cgsi_0fd836061773e2f18a7541a8947931d3.img Det er høy aktivitet i verkstedet og mye dekksutstyr på vei ut til våre kunder!

19. okt. 2016

cgsi_817d7f1a669582d7d8a05b4a3f638531.img Nytt om navn i SHM: Tor Oskar Mathisen er utdannet høgskoleingeniør i automatiseringsteknikk fra Høgskolen i Ålesund og har fagbrev i serviceelektronikk. Han har arbeidserfaring fra Omya Hustadmarmor og har jobbet som automasjonsingeniør hos Ulstein Elektro og NOV. Han har arbeidet med utvikling av styresystem for kraner, og har i tillegg kompetanse innen nettverk, kommunikasjon og høynivåprogrammering. Tor Oskar tiltrådde i stillingen som Systemingeniør i SHM Solutions 1. oktober 2016.

18. okt. 2016

SHM platelås under testing før levering til kunde. #smartereløsninger

17. okt. 2016

cgsi_b11d89c3f4200e9720bdca26c6f34c95.img SHM Maritime har inngått ny kontrakt om levering av sikrere dekksutstyr og styresystem til Frøy Server, et 24m servicefartøy eid av Frøy Akvaressurs. SHM Maritime skal levere nedfelte taupinner, haikjeft, flyttbar fortøyningsplatelås, roterbare taupinner samt komplett styresystem med radiostyring. Takk for fornyet tillit - vi ser frem til leveransen! #smartereløsninger #arbeidsbåt #servicebåt

29. sep. 2016

cgsi_7f2f4061d77132bca3794ed1df719345.img SHM Maritime har inngått enda en kontrakt om levering av sikrere dekksutstyr til Moen Ship Management og NCS AS. Fartøyet er en 2-etasjers 14,99x10 arbeidskatamaran. SHM Maritime leverer komplett dekkspakke med taupinner, hekkrull, haikjeft, flyttbar fortøyningsplatelås, 32T ankerhåndterings- og slepevinsj, hydraulikkaggregat, samt komplett styresystem med radiostyring. Vi takker for fornyet tillit og ser frem til leveransen! #smartereløsninger #arbeidsbåt #servicebåt

20. sep. 2016

cgsi_441e7e01bd5d0a85c7da3c7684ecaa57.img Nytt om navn i SHM: Oddvin Brubæk Gagnat har arbeidet med fabrikasjonsoppfølging og ledelse av elektroinstallasjon og hydraulikkmontering av kraner og løfteinnretninger. Han har fagbrev som automatiker og automatikkmekaniker og har arbeidserfaring fra OMYA Hustad Marmor, Huse Engineering og Motus Engineering. Oddvin tiltrådde i stillingen som Prosjektingeniør i SHM Maritime 1. september 2016.

15. sep. 2016

cgsi_c477da26b1adb540e271f849d3767742.img Norsafe Academy med fagdag i Rosendal for oppdrettsnæringen. Interessant innlegg fra Sjøfartsdirektoratet som presiserer kravene i bygge- og tilsynsforskriften FOR1853. Alle fartøy 8-15m må innen 1.januar 2017 ha en fartøysintruks med informasjon om fartøyet og om begrensninger for bruken av det. Fartøy som driver med sleping og ankerhåndtering må også ha ankerhåndterings- og slepevinsj, styrepinner, hekkrull og haikjeft. Fartøysinstruks utstedes av godkjent foretak, oversikt finnes på https://www.sjofartsdir.no/fartoy/tilsyn/kontrollordning-for-lasteskip-under-15-meter/ Forskriften finnes også her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1853

6. sep. 2016

cgsi_a256d03629d4600161f61200ee6b2479.img Vi introduserer nå et nytt produkt: SHM taukveiler er et verktøy for effektiv håndtering av tau og trosser. Taukveileren er lett å installere med hydrauliske hurtigkoblinger og kan brukes både ombord og på land. Har du en kran med ekstra hydraulikkuttak kan taukveileren kobles direkte i disse. Finnes også i hel-elektrisk utgave 220/440V. #smartereløsninger

17. aug. 2016

https://vimeo.com/178672840 Vellykket igangkjøring og testing av fibertaulås (FRL) ombord KB Troll før avreise til Island. SHM fibertaulås (FRL) er en sikkerhetsinnretning for skånsom håndtering og låsing av tau og trosser. Automatisk spoling, låsing, slakking og stramming av tau – uten klemming av tau. #smartereløsninger

13. aug. 2016